STANDARD OPERATION PROCEDURE VIDEOER

Project Info

Project Description

I maj 2012 filmede og redigerede Your Setup  instruktionsvideoer i et pilotprojekt på Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S..

Formål: At digitalisere standard operation procedure og at optimere kvalitet og produktivitet i mikrofon produktionen .
Målgruppe: Procesoperatører.

Indhold: På videoerne demonstrerer en erfaren proceoperatør bedste praksis
Brugsituation: Videoerne ligger på intranettet.
Arbejdsproces: Your Setup udarbejdede samarbejde med afdelingslederen et læringsdesign for videoerne. Vi arbejdede med to typer video:  En Basicvideo viser de procedurer, der går igen i mange af arbejdsprocesserne. En Procesvideo viser en enkelt arbejdsproces. Your Setup filmede, redigerede og udgav videoerne, efter godkendelse af afdelingslederen.

Bruel og Kjærs videomateriale er fortroligt og kan ikke vises her. I er velkomne til at booke et møde, hvor vi kan vise videoeksempler fra Carlsberg og andre produktionsvirksomheder og drøfte, hvordan læringsvideoer evt. kan give øget agilitet, sikkerhed kvalitet og produktivitet hos jer.

Se eksempel på en instruktionsvideo fra Hospitalsenhed Midt

Se og læs mere om læringsvideo.