INSTRUKTIONSVIDEO TIL MEDICOTEKNISK UDSTYR

Project Info

Project Description

I maj 2014 producerede Your Setup instruktionsvideoer til anæstesisygeplejerskerne på Hospitalsenhed Midt.

Formål: Øget patientsikkerhed og færre udgifter til vedligeholdelse af det medicotekniske udstyr. 
Målgruppe: Anæstesisygeplejersker.

Indhold: På videoerne instruerer en erfaren anæstesisygeplejeske i korrekt brug af det medicotekniske udstyr. En tekniker viser, hvordan man kan undgå at skade udstyret.
Brugsituation: Videoerne ligger i Region Midt E-læringssystem til certificering af  anæstesisygeplejersker. Videoerne har kapittelknapper. Se eksempel her I dagligdagen kan videoerne også ses på smartphones og tablets ved at scanne en QR kode placeret på udstyret.
Arbejdsproces: I samarbejde med en ledende tekniker og oversygeplejeske udarbejdede Your Setup et overordnet læringsdesign, der sikrer at videoerne honorerer krav til certificering af sygeplejeskerne og at videoen kan fungere i diverse brugssituationer. Your Setup filmede og redigerede videoerne. Videoerne blev godkendt af den ledende sygeplejeske og tekniker før Your Setup udgav dem på Region Midts videoplatform. 

Der er mange måder at designe læringsvideo på. I er velkomne til at booke et møde, hvor vi kan vise flere eksempler på læringsvideo og drøfte, hvordan video kan være et værktøj for jer.

Se eksempler på brugerflader, der gør det nemt for medarbejderen at finde netop den viden de står og mangler i arbejdssituationen.