TOMS VIDEOSKOLE

I 2012 uddannede jeg en gruppe procesoperatører i at filme og redigere instruktionsvideoer til produktionen på TOMs Group A/S. Målet var at styrke sidemands oplæringen ved at medarbejderne kunne se en video i arbejdsituationen “on demand”. Videoerne skulle samtidig udbrede bedste praksis som standard og give øget agilitet i produktionen.

Uddannelsen forløb over 2 dage á 6 timer, med hands on undervisning i at filme og redigere video på tablets. Deltagerne blev guidet gennem alle faser i film og redigering af instruktionsvideoer til produktionen. Vi havde fokus på de stærke billedkompositioner, perspektiv, framing, kamerabevægelser og lys. I redigeringen arbejdedes med musik, tekster, speak og lyd. 

Filmoptagelserne fra TOMs er fortrolige og kan ikke vises her på sitet . I er velkomne til at booke et møde, hvor jeg kan vise videoeksempler fra Carlsberg og andre produktionsvirksomheder og drøfte hvordan læringsvideoer evt. kan give øget agilitet, sikkerhed kvalitet og produktivitet hos jer.