HVORDAN DESIGNE VIDEO TIL FORSKELLIGE TYPER LÆRING?  HVORDAN FILME OG KLIPPE EN LIVE VIDEO, SCREENCAST ELLER SPEEDDRAWING VIDEO?  HVORDAN STILLER MAN SIG OP FORAN ET KAMERA OG TALER TIL NOGEN MAN IKKE KAN SE?

UDFORDRINGERNE KAN VÆRE MANGE, NÅR MAN SOM UNDERVISER SKAL BEVÆGE SIG OVER I VIDEOMEDIET.  JEG KAN STØTTE JER LIGE DER I VIDEOPROCESSEN, HVOR I HAR BEHOV FOR DET MED FX WORKSHOPS, KURSER, OPLÆG, INSTRUKTION ELLER SIDEMANDS OPLÆRING.   HER ER NOGLE EKSEMPLER PÅ TEMAER FOR KURSER, WORKSHOPS OG OPLÆG.

VIDEO PÅ MOBILEN

Via QR koder, smarphones og læringsvideoer guides workshopdeltagerne gennem en række praktiske opgaver. Der scannes QR koder, filmes, oploades til Youtube og udgives på QR koder og der reflekteres: Hvad er læringspotentialerne i de her smartphones? Se videoen og hør deltagernes beskrivelse 

VIDEOBILLEDER

På workshoppen får deltagerne konkrete redskaber til at filme de spændende videoer, der er værd at se på. Vi har fokus på de stærke billedkompositioner, perspektiv, framing, kamerabevægelser og lys. Det kombineres i redigeringen med musik, tekster, speak og lyd. Deltagerne bliver guidet gennem alle faserne i en kreativ videoproduktion: Storyboard, filmoptagelser, redigering og udgivelse.

VIDEOPERFORMANCE

For mange undervisere er det at undervise på video en uvant form for envejskommunikation. Hvordan tale til et kamera. Hvordan tale til noget man ikke kan se og måske ikke aner hvem er? Jeg har i mit masterspeciale udviklet en peformativ strategi som giver nogle bud på den problemstilling. Se mere her 

 VIDEO DESIGN

På workshoppen arbejder vi med opbygning af forskellige typer læringsvideo fx casevideo, instruktionsvideo, begrebsvideo, eksemplarisk video osv. Der arbejdets med storyboard og manuskript.

SCREENCAST 

På workshoppen arbejdes med film og redigering af skærmoptagelser i programmet Camtasia. Programmet er skabt til at producere læringsvideoer og på workshoppen arbejdes med de mange effekter, der kan bruges til at fremhæve læringsvideoens budskab. 

SPEEDDRAWING

På workshoppen arbejdes i programmet videoskribe og deltagerne lærer at skrive og lægge tegninger ind i videoscribe og skabe en dynamisk fortælling, der drives frem af tekst, speak, musik og speedtegnede billeder.